Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην έκθεση Dream On.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη κράτηση θέσης.


Ωράριο Έκθεσης
Δευτέρα - Τρίτη | Κλειστά
Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Κυριακή | 11:00 - 19:00
Σάββατο | 12:00 - 20:00
Τελευταία είσοδος: 30 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου. Η παραμονή στην έκθεση δεν μπορεί να υπερβεί το ωράριο λειτουργίας. 
__
Thank you for your interest in visiting Dream On.
Entrance is free, by timed ticket booked in advance only.

Opening Hours
Monday - Tuesday | Closed
Wednesday - Thursday - Friday - Sunday | 11:00 - 19:00
Saturday | 12:00 - 20:00
Last admission 30 min before closing and cannot exceed the exhibition opening hours.

Skip to date

Sunday 3rd July

Wednesday 6th July

Thursday 7th July

Friday 8th July

Saturday 9th July

Sunday 10th July

Wednesday 13th July

Thursday 14th July

Friday 15th July

Saturday 16th July

Sunday 17th July

Wednesday 20th July

Thursday 21st July

Friday 22nd July

Saturday 23rd July

Sunday 24th July

Wednesday 27th July

Thursday 28th July

Friday 29th July

Saturday 30th July

Sunday 31st July

Wednesday 3rd August

Thursday 4th August

Friday 5th August

Saturday 6th August

Sunday 7th August

Wednesday 10th August

Thursday 11th August

Friday 12th August

Saturday 13th August

Sunday 14th August

Wednesday 17th August

Thursday 18th August

Friday 19th August

Saturday 20th August

Sunday 21st August

Wednesday 24th August

Thursday 25th August

Friday 26th August

Saturday 27th August

Sunday 28th August

Wednesday 31st August

Powered by